Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at respondentene stoler på at Nødnett fungerer både ved daglig bruk og ved større hendelser/kriser.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.