Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.

  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.