Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Nødnett er bygget ut i hele landet. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Brukerne er fornøyde med funksjonaliteten i Nødnett. Mest fornøyd er brukerne med at samtalene er avlytningssikret, og med mulighetene for ulike talegrupper.
  • Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

Twitter

1.0.170.496