Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at respondentene stoler på at Nødnett fungerer både ved daglig bruk og ved større hendelser/kriser.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.