Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.