Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

Twitter