Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Nødnett gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • DNK kontrollerer hvilke radioterminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre lydkvalitet og avlyttningssikret kommunikasjon.

Twitter

1.0.170.496