Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland

  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.