Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.

Twitter