Brann som bruker

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Brann som bruker

Nødnett gir brannvesenene i Norge en kommunikasjonsplattform som forbedrer intern kommunikasjon og forenkler kommunikasjonen med andre nødetater.
  • Nødnett dekker brann- og redningsvesenets behov for utalarmering og kommunikasjon mellom mannskapene, 110-sentralen og de de andre nødetatene.

Totalt finnes det ca. 380 brann- og redningsvesen med totalt ca. 13 000 ansatte. Brannvesenene i de store kommunene har heltidsansatt personell, men de fleste brannvesenene (77 %) består av deltidsansatt personell. Ansvaret for brannberedskapen i Norge er lagt til kommunene. Flere brannvesen er interkommunale selskaper, hvor flere kommuner har gått sammen om brannberedskapen i en region. 

Innføring av Nødnett

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledet og koordinerer arbeidet med innføring av Nødnett for brannvesenene og 110-sentralene.

Nødnett dekker brann- og redningsvesenets behov for utalarmering og kommunikasjon mellom mannskapene, 110-sentralen og de de andre nødetatene. Samband og kommunikasjon er en integrert del av brannvesenets daglige oppgaver.