Gateway og direktemodus gir utvidet dekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Gateway og direktemodus gir utvidet dekning

Det finnes områder der Nødnett ikke har dekning eller har begrenset dekning. Dette kan være i vernede naturområder, dalsøkk, kjellere eller i bygg med spesiell konstruksjon.

Nødnett har funksjonalitet som kan benyttes i områder uten dekning eller ved utfall av dekning. DSB har laget en video som forteller mer om hvordan denne funksjonaliteten fungerer.  

Direktemodus

TETRA-standarden har krav til direktemodus i apparatene, «Direct Mode Operation» (DMO). Dette ble inkludert i standarden på bakgrunn av profesjonelle brukeres høye krav til dekning. DMO gir muligheter for å forbedre dekning både ute- og innendørs under operativ innsats.

Direktemodus gjør at radioene kan opprette forbindelse direkte til hverandre i et lokalt område, selv om disse enhetene ikke har kontakt med selve Nødnett. Radioene vil ha en begrenset rekkevidde og fungere på samme måte som walkie-talkie. DMO kan også benyttes under store hendelser dersom infrastrukturen blir for hardt belastet. Bruk av forhåndsdefinerte talegrupper er også mulig i DMO.

Spesialradioer kan gi økt dekning

I tillegg til DMO er det utviklet spesialradioer med «gateway» og «repeater». 

En spesialradio med repeater-funksjon fungerer som lokal basestasjon ved manglende dekning, og fungerer dermed som en forsterker. En DMO-Repeater tar imot og videresender automatisk DMO-trafikk mellom to eller flere TETRA-terminaler som ikke kan nå hverandre direkte og sørger for at de kan kommunisere med hverandre. Dette er nyttig når avstanden er lang mellom to radioer.

En spesialterminal med gateway-funksjon brukes som et bindeledd mellom Nødnett og Nødnettradioer som er utenfor Nødnetts dekningsområde. En Gateway tar imot DMO-trafikk og videresender inn i nettet. Dette kan eksempelvis brukes hvis politiet skal aksjonere i en kjeller som ikke har Nødnett-dekning. Da kan de sette terminalen i politibilen i DMO-Gateway modus, parkere bilen utenfor og benytte sine håndholdte terminaler i kjelleren, og fortsatt ha kontakt med Nødnett. Alle uniformerte kjøretøy utstyres med DMO-Gateway radio.

Innendørsdekning utenfra

Nødnett gir først og fremst dekning utendørs, men fungerer også i stor grad innendørs. Det vil alltid være bygg der dempingen av radiosignalene blir for stor til at tilfredsstillende kommunikasjonsforhold kan oppnås. Men siden innendørsanlegg er sårbare, for eksempel ved brann, er det best at innendørsdekning prinsipielt oppnås ved hjelp av faste installasjoner utendørs og uten bruk av faste innendørsanlegg for Nødnett. Gateway er derfor en svært nyttig funksjon for å oppnå bedre dekning innendørs.