Dekningskart

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekningskart

Dekningskart for Nødnett er lagt inn i DSBs kartløsning for kartdata om samfunnssikkerhet og beredskap. Her kan du zoome inn og se beregnet dekning i hele landet.

Nød- og beredskapsbrukere har nytte av å vite hvor det er dekning i Nødnett for å kunne planlegge håndtering av ulike hendelser. DSBs kartløsning gjør det mulig å se Nødnett-dekning i sammenheng med andre temalag som viser risikoforhold, ressurser og infrastruktur lokalt. for eksempler kommunegrenser, distrikter innen beredskap, kraftlinjer, veier og områder hvor det er risiko for skred.

 Dekningskart for Nødnett i DSB Kart 


Forklaring til kartet

Nødnett-dekning er vist med ulike farger i DSB-kartet:

  • Blå farge = viser beregnet dekning for kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Grønnblå farge = viser beregnet dekning med håndholdte radioterminaler. Den grønnblå fargen er lagt oppå blå farge i visningen for å få frem hvilke områder som har kjøretøymontert dekning, men ikke håndholdt.

  • Uten farge = ikke dekning.

I dekningskart for Nødnett er dekning for håndholdte radioterminaler lagt oppå dekningen for kjøretøymonterte radioterminaler. To blåfarger vil dermed blande seg. Enkelte steder vil det være en renere blåfarge som viser områder hvor det er kjøretøymontert, men ikke håndholdt dekning.

Hvis du ønsker å kun se dekning for kjøretøymontert eller håndholdt dekning går du inn på lagene og tar bort én av hakene som vist under til venstre.

Dekningskart for Nødnett vises i målestokker mellom 1:40.000 og 1:2.560.000. Zoomnivå stilles ved hjelp av pluss/minus-knapper eller ved hjelp av målestokk nederst i kartbildet, som vist i bildet under til høyre. 

      

Tips! Dekningskartene vises fargemessig best hvis du haker av for kjøretøymontert først, og deretter håndholdt hvis du ønsker at begge dekningtypene skal vises i kartet.

Tips! Under fanen Sorter temalag (se bilde over) er det mulig å endre hvilket kartlag som tegnes øverst ved å dra lag oppover/nedover. Dette kan være aktuelt hvis du slår på andre temakart i tillegg til dekningskartene. Nødnett dekningskart bør ligge nederst.

 Dekningskart for Nødnett i DSB Kart 

 
Brukere som går inn via forsiden på kart.dsb.no, må i høyre meny velge Temalag og deretter Dekningskart Nødnett.

Ulike typer dekning i Nødnett

I Nødnett oppgis det beregnet dekning for både kjøretøybaserte og for håndholdte radioterminaler. Dekningsgraden i Nødnett er beregnet av DSB til å være 86 % av landarealet på fastlands-Norge når det benyttes samme beregningsmetode som kommersielle mobiloperatører.

Dekningen for håndholdte terminaler er noe mindre fordi det i denne beregningen er tatt hensyn til at kroppen kan dempe signalene hvis radioterminalen bæres tett på kroppen og kroppen kommer mellom radioterminalen og basestasjonen. I mange tilfeller vil brukeren stå vendt mot basestasjonen og dekningen vil oppleves bedre enn beregnet dekning. Mange brukere har terminalen festet oppe på skulderen, et sted hvor kroppen ikke demper signalene i samme grad.

Kjøretøymonterte radioterminaler har ofte bedre antenne enn håndholdte terminaler, samt at de er montert på tak av kjøretøy. Signalforholdet blir dermed bedre.

Det er mulig å kommunisere i områder med begrenset eller ingen dekning. Det er da nødvendig å etablere utvidet dekning.

Spørsmål?

Har du spørsmål om kartløsningen? Kontakt DSB på kart@dsb.no. For andre henvendelser kontakt DSB på postmottak@dsb.no.