Dekningskart

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekningskart

Dekningskart for Nødnett er lagt inn i DSBs kartløsning for kartdata om samfunnssikkerhet og beredskap. Her kan du zoome inn og se teoretisk beregnet dekning i hele landet.

Farger i kartet

Nødnett-dekning er vist med ulike farger i DSB-kartet.

Blå farge = viser teoretisk dekning for kjøretøymonterte radioterminaler. 

Lys blå farge = viser teoretisk dekning med håndholdte radioterminaler. Den lys blå fargen er lagt oppå blå farge i visningen for å få frem hvilke områder som har kjøretøymontert dekning, men ikke håndholdt. 

Uten farge = ikke dekning 

Alle fargelagte områder har dekning. Fargeintensiteten varierer ut fra hvor mange basestasjoner som gir overlappende dekning i området. Jo mørkere fargen er, jo mer overlappende dekning er det i området. 

Dekningskart i DSB Kart (link direkte inn i kartet) 

Ulike typer dekning i Nødnett

I Nødnett oppgis det teoretisk dekning for både kjøretøybaserte og for håndholdte radioterminaler.

Dekningsgraden i Nødnett er oppgitt av DSB å være teoretisk beregnet til 86 % av landarealet på fastlands-Norge. Dekningen for håndholdte terminaler er noe mindre pga. det i beregningen er «trukket fra» at kroppen kan dempe signalene fra basestasjon når radioterminalene gjerne bæres tett på kroppen og at kroppen dermed kommer mellom radioterminalen og basestasjonen.

I mange tilfeller vil brukeren stå vendt mot basestasjonen og dekningen vil dermed være bedre enn den teoretisk angitte håndholdte dekningen i kartet. Mange brukere har terminalen festet oppe på skulderen, et sted hvor kroppen ikke demper signalene. 

Kjøretøymonterte radioer har litt lengre antenne enn den håndholdte terminalen og tar inn signalene fra basestasjonen noe bedre. Det gjør at håndholdt dekning ikke blir like god som kjøretøymontert selv med kroppen vendt mot basestasjonen.  

Det er mulig å kommunisere i områder med begrenset eller ingen dekning. Det er da nødvendig å etablere utvidet dekning

Har du spørsmål om dekningskartene? Kontakt DSB på kart@dsb.no