Driftsstatistikk

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Drift og driftsstatistikk

DSB følger opp driftskvaliteten og tilgjengeligheten i Nødnett, og sørger for videreutvikling i tråd med brukerne og beredskapssamfunnets behov.

Drift

Driften av selve radionettet er satt ut til hovedleverandør Motorola, i tråd med føringene fra Stortinget. Motorola sørger for drift og vedlikehold av basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett. Avtalen om drift gjelder ut 2026 (20 år fra avtaleinngåelse i 2006). Døgnkontinuerlig overvåking, retting av feil, vedlikehold, konfigurering og optimalisering av nettet er oppgaver Motorola har ansvar for.

Driftsstatistikk

I oktober 2019 gikk det 1 620 637 samtaler i Nødnett. 40 828 radioterminaler var aktivt i bruk i Nødnett. 

Av radioterminaler i bruk var rundt 85 % hos nødetatene, mens de resterende radioterminalene var fordelt på andre nød- og beredskapsbrukere. 

I samme periode var 62 674 terminaler aktivert for bruk, men ikke alle har vært i brukt i perioden. 

Se pdf-fil med driftstall under

Kapasitet

Nødnett skal håndtere den ordinære, daglige bruken. Nødnetts kjernefunksjonalitet er sikker, robust og rask oppkopling av tale i forhåndsdefinerte talegrupper. Bruk av talegrupper utnytter ressursene i nettet svært effektivt og har lav belastning på
kapasiteten. 

Det er bygd ut kapasitet som skal kunne takle de fleste krisesituasjoner, hvor bruken kan være svært høy. Over hele landet vil det være minimum to baseradioer i hver basestasjon. Det betyr blant annet at opptil sju ulike talegrupper kan være koplet opp mot basestasjonen og snakke samtidig. Hver gruppe kan ha mange aktive radioer, men bare én kan prate i sin talegruppe av gangen.