Drift og driftsstatistikk

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Drift og driftsstatistikk

DSB følger opp driftskvaliteten og tilgjengeligheten i Nødnett, og sørger for videreutvikling i tråd med brukerne og beredskapssamfunnets behov.

Drift

Driften av selve radionettet er satt ut til hovedleverandør Motorola, i tråd med føringene fra Stortinget. Motorola sørger for drift og vedlikehold av basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett. Avtalen om drift gjelder til 2026 (20 år fra avtaleinngåelse i 2006). Døgnkontinuerlig overvåking, retting av feil, vedlikehold, konfigurering og optimalisering av nettet er oppgaver Motorola har ansvar for.

Nødetatenes driftsorganisasjoner drifter utstyr tilknyttet radionettet, det vil si kontrollrom og radioterminaler.

Driftsstatistikk

I mai 2019 gikk det 1 684 220 samtaler i Nødnett. 40 637 radioterminaler var aktivt i bruk i Nødnett. Av disse var rundt 85 % hos nødetatene, mens de resterende radioterminalene var fordelt på andre nød- og beredskapsbrukere. 

I samme periode var 61 935 terminaler aktivert for bruk, men ikke alle har vært i brukt i perioden. 

Nødnett skal håndtere den ordinære, daglige bruken. I tillegg er det bygd ut kapasitet som skal kunne takle de fleste krisesituasjoner, hvor bruken kan være svært høy. Over hele landet vil det være minimum to baseradioer i hver basestasjon. Det betyr blant annet at opptil sju ulike talegrupper kan være koplet opp mot basestasjonen og snakke samtidig. Hver gruppe kan ha mange aktive radioer, men bare én kan prate i sin talegruppe av gangen.