DSBs driftsansvar

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSBs ansvar som eier

DSB har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av Nødnett i tråd med samfunnets behov for nød- og beredskapskommunikasjon.

Det stilles strenge driftssikkerhetskrav til alle parter som bruker Nødnett. DSB følger opp dette ved å godkjenne alle endringer ved utstyret som brukes i tilknytning til Nødnett, og styrer dette ved rammeavtaler, typegodkjenninger og programmerings- og endringsrutiner.

Det er mange aktører involvert i driften av Nødnett. Som eier av Nødnett har DSB det overordnete ansvaret for at Nødnett har god tilgjengelighet og skal sikre en stabil, sikker og kostnadseffektiv drift i det daglige og i krisesituasjoner. God drift er en forutsetning for at Nødnett er og forblir et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling.

De daglige drifts- og operatøroppgavene for Nødnett er satt ut til underleverandør Motorola Solutions. Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral og det er landsdekkende beredskap med avtaler om feilretting med kort utrykningstid for teknikere.

Nødetatenes opererasjonssentraler får fortløpende informasjon om status i Nødnett og nødetatene har rutiner for å ta i bruk reserveløsninger når det er behov for det.

Branns driftsorganisasjon (BDO) er en del av DSB. De har ansvar for å drifte kontrollrom og radioterminaler for brannetaten og for andre nød- og beredskapsbrukere som har inngått avtale for drift med DSB. I tillegg gis brukerstøtte som programmering og reparasjon til denne brukergruppen. Les mer om BDO