Kapasitet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kapasitet

Nødnett er bygd med god kapasitet slik at brukerne kan kommunisere selv om det er stor trafikk i nettet.
  • Illustrasjonsfoto

TETRA-standarden er utviklet spesielt med tanke på effektiv ressursbruk for gruppesamband. Norge er et land med utfordrende geografi. Nødnett har derfor et høyt antall basestasjoner for å sikre god kapasitet og dekning i hele landet. 

Miniumum to baseradioer på alle basestasjoner

Alle basestasjoner i Nødnett har minimum to baseradioer. 

En baseradio har fire kanaler, en for kontrollsignaler og tre for tale. Det betyr at det kan være tre samtidige samtaler på gang. Normalt er dette nok kapasitet, da meldingene brukerne imellom som regel er korte og sjelden med flere personer som snakker samtidig.

To baseradioer gir sju talekanaler og en kontrollkanal og er statistisk sett en femdobling av kapasiteten sammenliknet med en baseradio. Alle basestasjonene i Oslo sentrum er oppgradert til minimum tre baseradioer, mens de sentralt plasserte basestasjonene har opptil fire baseradioer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomfører jevnlig analyser av samtaletrafikken og forsterker overvåking av nettet i forbindelse med store hendelser og øvelser.