Kort om det tekniske

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kort om det tekniske

Nødnett er et eget, separat radionett, bygget spesielt for nød– og beredskapsbrukere.

Sikkerhet er spesielt viktig i Nødnett. Kommunikasjonen er sikret på flere måter, blant annet ved kryptering. Der nødetatenes gamle samband kunne avlyttes, er Nødnett bygget for å sikre kommunikasjonen. 

Nettet er laget for å være robust. Blant annet er viktige nettelementer dublert for å redusere muligheten for at en enkelt feil skal kunne gi utfall i nettet. Er det feil ett sted, brukes det andre elementet. Linjene mellom nettelementer som basestasjoner og svitsjer er også doble. Viktige nettelementer har løsninger for nødstrøm. 

TETRA-standarden

Standarden Nødnett er bygget over heter TETRA, og er utviklet for å dekke behovene for kritisk kommunikasjon, blant annet i nødetater. Et TETRA-nett som Nødnett tilbyr sikret, kryptert radiokommunikasjon i forhåndsdefinerte grupper. I tillegg er det mulig å gjennomføre en-til-en samtaler, sende meldinger (SDS), ringe ut og inn av Nødnett og og overføre data i moderate hastigheter.

Bruk av en standard gir større sannsynlighet for at det finnes utstyr fra mange leverandører når brukerne skal velge radioer og tilbehør. TETRA-teknologien er i bruk i mange land over hele verden, både i nødetater og i virksomheter med spesielt høye krav til kommunikasjon. Denne standarden brukes av nød- og beredskapsbrukere i en rekke europeiske land, blant annet Sverige, Finland, Belgia og Østerrike. Dette gir muligheter for grenseoverskridende kommunikasjon.

Basestasjoner

For å få Nødnett-dekning, må man ha basestasjoner. Nødnett-basestasjonene sender og mottar radiosignaler til radioterminalene. Basestasjonene er ikke plassert tilfeldig, men slik at de skal gi god Nødnett-dekning til nytte for befolkningen. Det er et omfattende arbeid å finne gode plasseringer for mastene. Man beregner forhold som topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området.

Nødnett har på landsbasis om lag 2100 basestasjoner. 

Kjernenett og transmisjonsnett 

Kjernenettet styrer all trafikk i Nødnett og er selve "intelligensen" i Nødnett. Kjernenettet består av flere sentrale nettverkskomponenter som servere og svitsjer. Kjernenettet og basestasjonene (radionettet) er knyttet sammen gjennom et transmisjonsnett. I transmisjonsnettet sendes signaler gjennom fysiske kabler og via radiosignaler i luften. Radiolinjer brukes gjerne for dataoverføring mellom to basestasjoner når det er fri sikt mellom stasjonene. 

Nødnett har ikke et eget transmisjonsnett, men benytter den kommersielle infrastrukturen, som hovedsakelig er eid av Telenor. 

Film om Nødnetts egenskaper