Leverandøren

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Leverandøren - Motorola Solutions

Motorola Solutions er hovedleverandør av Nødnett til staten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Motorola Solutions har 14 000 ansatte og er en av de største leverandørene i verden av TETRA og samband til nød- og beredskapsetater.

  • I september 2015 var Nødnett bygget ut i hele landet. Foto: Motorola Solutions.

Ansvaret som hovedleverandør av Nødnett ble i februar 2012 overført fra Nokia Siemens Networks til Motorola Solution gjennom en kontraktsoverføring godkjent av myndighetene. Motorola er operatør for Nødnett og har ansvar for å holde nettet oppe og gjøre feilrettinger innen avtalte tidsfrister.

Erfaren TETRA-aktør

Motorola Solutions har 14 000 ansatte og er en av de største leverandørene i verden av TETRA og samband til nød- og beredskapsetater.

Selskapet har mer enn 80 års erfaring i utbygging og drift av kommunikasjonssystemer og drifter blant annet det danske nødnettet SINE. Motorola Solutions Norway leverer også enterpriseløsninger og andre TETRA-nettverk i Norge, blant annet til Oslo Lufthavn. I tillegg selger selskapet TETRA-radioterminaler gjennom et antall norske salgspartnere. 

Flere underleverandører

Østerrikske Frequentis leverer kontrollromsløsninger til politiets operasjonssentraler, brannvesenets alarmsentraler og helseforetakenes AMK-sentraler.

Motorola samarbeider også med et stort antall norske aktører og underleverandører, blant annet Telenor og Broadnet (transmisjon) og Site Service.