Robusthet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Robusthet

Nødnett er robust bygget. Redundant design med ringstruktur og dublerte komponenter, overlappende dekning og reservestrøm på basestasjonene styrker nettet.
  • Illustrasjonsfoto: DSB

Redundant design 

Nødnett sin oppbygning baseres på en ringstruktur med opptil 9 basestasjoner i hver ring. Det vil derfor være to telelinjer frem til hver basestasjon (såkalt redundans). Blir det brudd på en av telelinjene, for eksempel ved graveuhell, er den andre telelinjen fremdeles operativ. Det må to samtidige brudd/feil på en enkelt ring, med minst en basestasjon mellom bruddstedene, for at en eller flere basestasjoner skal miste kontakten med resten av Nødnett.

Nødnett har strenge krav til dekning og oppetid, og har døgnkontinuerlig overvåkning. Nødnett gir sikker kommunikasjon når det gjelder.

Utvidet dekning

Nødnett er robust bygget, og har flere innebygde mekanismer for å hindre at brukerne mister muligheten til å kommunisere ved et utfall i nettet.

Dersom en basestasjon mister kontakt med resten av Nødnett kan denne fortsatt gi lokal dekning til nødnettradioer i området. Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio, uten å gå via en basestasjon (kalt DMO). De fleste kjøretøymonterte radioer vil ha mulighet til å operere som en lokal basestasjon med begrenset funksjonalitet, enten for å gi lokal dekning eller for å opprette forbindelse fra radioer som kommuniserer lokalt til Nødnett. Mobile basestasjoner vil kunne utplasseres og kobles til resten av infrastrukturen for å etablere tilleggsdekning ved større langvarige hendelser.

Nødstrømberedskap i Nødnett

Nødnett er bygget ut med minimum 8 timer nødstrømtrøm på basestasjonene. 14 % av basestasjonene har 20 timer nødstrøm, 15 % har 2 døgn og 1 % har 72 timer. 

Sikkerhet for brukerne 

Sikkerhetsmekanismer for brukerne omfatter sikkerhetsalarm, posisjonering og ikke minst at det er umiddelbar tilgang til de andre deltakerne i samme gruppe. Radioterminalene er bygget for å være robuste, og det er bygget spesialradioer for bruk under ekstra tøffe forhold. Polititjenestemenn omtaler radioen som sitt viktigste verneutstyr.