Finland-Norge (FINO)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Finland-Norge (FINO)

FINO-prosjektet tillater radiokommunikasjon mellom brukere i Finland og Norge ved sammenkobling av finske Virve med norske Nødnett. Mye lærdom ble hentet fra NOSE-prosjektet da FINO-prosjektet skulle etableres. 

imageujytk.png

For å få tilgang til tjenesten må organisasjonen være godkjent som aktør for grenseoverskridende samvirke. Godkjenning skjer etter søknad om kvalifisering for "Bruk i Finland".

Felles retningslinjer er under utarbeidelse. Informasjon blir publisert på denne siden.