Hvem kan bli kunde?

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hvem kan bli kunde?

Organisasjoner som har et beredskapsansvar kan søke DSB om å bli bruker av Nødnett.
  • Her er representanter for ulike organisasjoner som oppfyller kriteriene og har tatt Nødnett i bruk. Fv. Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp, Hafslund, NSB og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Foto: Olav Heggø

Flere brukere i Nødnett gir nye muligheter til informasjonsdeling og økt samarbeid på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Regjeringen har derfor besluttet at virksomheter som inngår i minst ett av følgende områder kan søke DSB om å få bli bruker av Nødnett:

  • Aktør som samarbeider tett med nødetatene
  • Virksomhet som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur
  • Virksomhet som har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner
  • Virksomhet som er utøver av viktige samfunnstjenester
  • Statlig eller kommunal virksomhet som har et definert ansvar innen beredskap

Les mer om søknadsprosessen eller fyll ut søknadsskjema for å bli kunde.

Ved spørsmål, ta kontakt med DSBs avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon på telefon 23 00 57 00 eller e-post brukerhenvendelser@dsb.no