Hvordan bli kunde?

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hvordan bli kunde?

Her følger en trinnvis oversikt over hvordan du blir kunde av Nødnett, og hva som skal til for å ta Nødnett i bruk. 

1. Søknad

For organisasjoner som er interessert i å ta i bruk Nødnett er første steg å fylle ut og sende inn et søknadsskjema.

2. Vurdering/behovsanalyse

Når DSB mottar skjemaet gjøres det en vurdering om hvorvidt kriteriene for å kunne bli kunde oppfylles. Det gjøres eventuelt også en behovsanalyse i dialog med kunden, for å kartlegge blant annet hvilke tjenester det er behov for, samt hvor mange abonnementer organisasjonen trenger.

For de organisasjonene som ønsker tilgang til Nødnett vil det være viktig å synligjøre relevante funksjoner sett opp mot kriteriene, eksempelvis i form av spesifikke lovhjemler, forskrifter, ROS-analyser o.l.

Basert på dette og annen relevant informasjon vil DSB vurdere hvorvidt en organisasjon oppfyller kriteriene for å kunne bli kunde i Nødnett. Alle kunder vil få en begrunnelse for eventuelle avslag. 

3. Bestilling av tjenester og produkter

Når DSB og kunden kommer til enighet inngås det avtaler om bruk av Nødnett. Hvilke avtaler som signeres avhenger av tjenestene og produktene som bestilles. 

Når man skal benytte utstyr som knyttes opp mot Nødnett, er det påkrevd at man har en tjenesteavtale med en godkjent driftsorganisasjon som kan levere brukerstøtte. For kunder utenfor nødetatene er det driftsorganisasjonen BTS/BDO som har driftsansvaret for radioterminaler og kommunikasjonssentraler. 

4. Leveranse 

Tidsforløp for leveranse avhenger av blant annet opplæring, kundens anskaffelsesmetode og utarbeidelse av programmeringsgrunnlag. 

Radioterminaler anskaffes etter avtale med DSB. 

5. Drift

Kunden går over i driftsfasen og tar i bruk Nødnett i henhold til avtale.