Finsk-norsk samling om grenseoverskridende kommunikasjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Finsk-norsk samling om grenseoverskridende kommunikasjon

I september ble den første samlingen mellom finske Virve-brukere og norske Nødnett-brukere om grenseoverskridende kommunikasjon gjennomført.
  • Representanter fra en rekke brukerorganisasjoner i Finland og Norge var representert på samlingen. Foto: DSB.

  • Markus Kujala, finsk prosjektleder, og Marianne Storrøsten, norsk prosjektleder, fortalte deltakerne om hensikten med prosjektet. Foto: DSB.

  • Tidlig involvering av brukerne i prosjektet er viktig for å sikre at deres innspill og behov blir hørt, mener prosjektlederen fra DSB, Marianne Storrøsten.

I to dager var representanter fra brann og redning, helse, politi og tollvesen og forsvar fra Finland og Norge samlet for å få en innføring i det nyetablerte prosjektet "Finland-Norway ISI interconnection".

 

- Prosjektet skal støtte samarbeidet mellom finske og norske nød- og beredskapsaktører ved å levere grenseoverskridende kommunikasjon, forteller fungerende avdelingsdirektør i DSB, Nina Myren. -Finland og Norge skal koble sammen våre nasjonale nødnett, Virve og Nødnett. Tjenesten vi utvikler gjør det mulig for finske og norske nød- og beredskapsaktører å snakke i felles talegrupper, og de kan bruke deres radioterminaler i nabolandet, forteller hun.

 

Under samlingen fikk deltakerne lære om hvordan tjenesten vil fungere og om hvilke erfaringer man hadde samlet etter tilsvarende samarbeid mellom Norge og Sverige. Deltakerne diskuterte likheter og ulikheter i hvordan de arbeider på hver side av grensen, og også hvordan de ser for seg at en fremtidig finsk-norsk talegruppestruktur bør se ut.

 

-Vi involverer representanter fra de tre nødetatene og tollvesen og forsvar på et tidlig stadium i prosjektet for å sikre at deres innspill og behov blir hørt, forteller norsk prosjektleder fra DSB, Marianne Storrøsten.  

 

Tjenesten som vil muliggjøre kommunikasjon over grensen mellom Finland og Norge vil etter planen lanseres sent i 2018.

 

I mars 2017 ble tjenesten Bruk i Sverige lansert og Norge og Sverige ble de første i verden som koblet sammen sine nasjonale nødnett. Tjenesten gjør det mulig for norske og svenske nødetater å samvirke i felles talegrupper, samt å sende meldinger og gjøre individanrop. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Myndigheten för Sämhallsskydd och beredskap (MSB) har, sammen med norske og svenske nødetater, etablert felles norsk-svenske talegrupper, kalt NOSE-talegrupper. Disse talegruppene er tilgjengelig for brukere i begge land.