KOFA støtter DNKs avgjørelse

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

KOFA støtter DNKs avgjørelse

Statens klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) har behandlet to klager på overdragelser av Nødnettkontrakten som ble gjort 2007 og 2012.

Nødnettkontrakten innebærer totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett i Norge. I følge KOFA er dette en av de mest komplekse sakene de har behandlet og nemnda konkluderer med at det ikke er begått brudd på regelverket.

 

Overdragelsene

I 2006 signerte staten en kontrakt med Siemens AS om leveranse av Nødnett basert på teknologi fra Motorola. 1.april 2007 slo Nokia og Siemens sammen sine nettverksdivisjoner, og selskapet NSN ble opprettet. Nødnettkontrakten ble overført fra Siemens AS til det nye selskapet NSN. Nødnettkontrakten ble så i februar 2012 overført fra NSN til Motorola Solutions.

 

Begge kontraktsoverføringene ble klaget inn til KOFA av Nordisk Mobiltelefon AB og Ice Norway AS. KOFAs avgjørelse er nå klar og nemnda konkluderer med at Direktoratet for nødkommunikasjon ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med overføringen fra NSN til Motorola. Overdragelsen fra Siemens til NSN er ikke behandlet da saken er foreldet.  

 

Nødvendig for å beskytte statens interesser

- 22. juli viste tydelig at det haster med å gi nød- og beredskapsetater i hele Norge et sikkert radiosamband. Vi har derfor hele tiden vært trygge på at vi har gjort det riktige i denne saken, og er ikke overrasket over at KOFA har kommet til samme konklusjon, sier avdelingsdirektør Nina Myren.

 

Klagenemda deler DNKs oppfatning om at en ny anskaffelsesprosess ville ført til flere års forsinkelse i arbeidet med etablering av et landsdekkende nødnett. En rapport fra Gartner group slo i 2010 fast at en eventuell nyanskaffelse ville kostet staten 3-6 milliarder ekstra, og ta opp til 4 år lengre tid.

 

– Staten hadde en leverandør som ikke lenger satset på nødkommunikasjon og som ønsket å kvitte seg med kontrakten. I tillegg varslet en helt sentral teknologileverandør heving av sin underleverandørskontrakt. Det var en reell fare for prosjekthavari. Alternativet var en langvarig, rettslig konflikt. Dette ville ikke ivareta samfunnets sikkerhetsbehov, sier Myren.

 

Ingen andre reelle valg

KOFA legger vekt på at NSN hadde misligholdt sine kontraktsforpliktelser, både i relasjon til Staten, og i relasjon til Motorola. - På grunn av NSNs mislighold sendte Motorola et termineringsvarsel til NSN. Konsekvensen dersom Motorola hevet ville være at NSN ikke lengre var i stand til å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Dette ville føre til en vesentlig ytterligere forsinkelse av nødnettsutbyggingen, og påført ytterligere utgifter i størrelsesorden tre til seks milliarder kroner. Dette ville også føre til økt risiko for tap av menneskeliv dersom det i den perioden skulle skje hendelser som det eksisterende radionettet ikke klarte å håndtere.

 

-Vi hadde en svært krevende situasjon der det var nødvendig å finne en løsning som sikret fremdrift i Nødnettutbyggingen. At Motorola var villig til å overta totalansvaret var det eneste reelle alternativet, sier Myren.

 

Utbyggingen fortsetter

Nødnettprosjektet går videre som planlagt, og planene står fast: Nødnett skal være utbygd i hele fastlands-Norge innen utgangen av 2015.