Justisministeren besøker Nødnett-basestasjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Justisministeren besøker Nødnett-basestasjon

-Vi får et trygt og godt Nødnett. Det sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo da hun i dag besøkte en basestasjon for Nødnett i Sandefjord.

Nødnett er det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. I dag har statsråden vært på befaring på en av basestasjonene som vil utgjøre Nødnett i Sandefjord i Vestfold.

 

 -Nødnett er en av de viktigste satsningene på beredskap i Norge. Nødnett vil øke beredskapen for både publikum og nødetatene, sier Faremo.

 

Neste viktige milepæl er at nødetater i Hedmark og Oppland fylke tar Nødnett i bruk før jul.

 

- Nødnettutbyggingen er i rute og skjer i henhold til budsjett. Vi får et trygt og godt Nødnett på plass når utbyggingen er ferdig, opplyser Faremo.

 

Under dagens befaring møtte hun representanter for Direktoratet for Nødkommunikasjon, leverandøren Motorola, underleverandøren Netel og masteeieren Norkring. Statsråden var særlig interessert i teknologien knyttet til Nødnett.

 

-Jeg er glad for å kunne være tilstede og se fremdriften til Nødnett-utbyggingen og få et nærmere bekjentskap med de tekniske komponentene i Nødnett.

 

Nødnett klargjøres i Vestfold

Den aktuelle basestasjonen statsråden besøkte i Sandefjord er nå ferdig bygd og installert og vil gi god dekning for nærmiljøet når radionettet er klart for bruk. Hovedleverandøren til Nødnett er Motorola, og det er Netel som står for den praktiske byggingen i Vestfold.

 

-Nødnett-utbyggingen er i rute frem mot 2015. Basestasjoner bygges og klargjøres hver dag. Det er et komplisert lappeteppe som skal legges. I Vestfold skal det bygges rundt 35 basestasjoner, og radionettet vil stå ferdig her i første kvartal neste år. Deretter kan etatene ferdigstille sine forberedelser og intern opplæring og så ta dette i bruk, forteller prosjektdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon, Dagfinn Sjøvik.

 

Moderne teknologi

Forrige uke ble Nødnett oppgradert til nyeste versjon.

 

-Nettet er nå klargjort for landsdekkende utbygging og har større kapasitet enn tidligere. Oppgraderingen gjør Nødnett mer robust og gir nettet bedre funksjonalitet. En teknisk viktig milepæl som gjør at Nødnett i Norge nå er blant de mest moderne TETRA-nettverkene i Europa, sier Sjøvik.

I utbyggingsprosessen har DNK samarbeidet tett med representanter for nødetatene, stat og kommunene for å sikre best mulig dekning og funksjonalitet i tråd med lokale behov.