Frokostmøte om nye brukere i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Vellykket frokostmøte om nye brukere i Nødnett

Organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar skal i utgangspunktet få mulighet til å knytte seg til Nødnett på sikt. På møtet fikk vi høre erfaringer fra Norge og Sverige, og om hva det innebærer å få nye kunder i nettet, både for kunden selv og for DNK.
  • Direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl er stolt over hvor lang vi har kommet med utbyggingen av Nødnett.

  • Rådgiver i Toll- og avgiftsetaten, Svein Nørve, sier at Nødnett er det største som har skjedd dem siden de fikk røntgenapparater.

  • Interesserte deltakere følger med på presentasjonene på frokostmøte om nye brukere 18. september 2014. Foto: DNK.

Direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Tor Helge Lyngstøl åpnet møtet med siste nytt om utbyggingen og om fremtidig samarbeid med nødnettet i Sverige.
 
- Vi er stolte over å ha kommet så langt som vi har med utbyggingen og jeg er sikker på at samfunnsnytten blir stor, sa Lyngstøl.
 
Markedsdirektør i DNK, Jostein Hesthammer ga oss blant annet innblikk i hvilke kriterier som må ligge til grunn for å kunne bli bruker av Nødnett og kostnader knyttet til å ta Nødnett i bruk.
 
Han understreket at de som ønsker å ta i bruk Nødnett må tenke godt gjennom behov, mål og ressursbruk. Fra DNK kan brukerne forvente seg en grundig prosess med kundedialog, utarbeidelse av intensjonsavtale, innføring og selvfølgelig oppfølging.
 
- Ønsker din organisasjon å bli bruker? Søk informasjon, ta kontakt med Direktoratet for nødkommunikasjon og sett av tid og ressurser, avsluttet Hesthammer.
 
Fornøyde brukere i Tollvesenet
Tollvesenet, ved rådgiver Svein Nørve og tolloverinspektør Bjørn Langrud fortalte om deres erfaringer med Nødnett etter at de tok det offisielt i bruk i juni i år.
 
- Vi trengte en kommunikasjonsløsning med god lydkvalitet og god dekning. Vi trengte også å kunne snakke sammen uten at noen hørte på oss, samt posisjonering av tjenestebilene, sa Nørve.
 
- Vi kom inn i Nødnett-familien i juni 2014. Og det er vi veldig fornøyd med. Vår erfaring er at Nødnett er pålitelig, har gode dekningsforhold og har gitt oss god og sikker kommunikasjon over store områder. Nødnett har også gitt oss fordeler for kampen mot grensekryssende kriminalitet, sa Langrud.
 
- Nødnett er det største som har skjedd for oss siden vi fikk røntgenapparater, sa Nørve.
 
Nyttige erfaringer fra bruk av Rakel i Sverige
Avslutningsvis fikk vi innblikk i svenskenes erfaring med bruk av Rakel, presentert av Stefan Kvarnerås fra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rakel ble tatt i bruk i Sverige i 2010. Mer enn 490 ulike organisasjoner og over 60 000 abonnementer har kommet inn i Rakel-nettet utenom nødetatene.
 
- Den store skogbrannen i sommer viste at Rakel fungerte, men samhandling mellom 70 beredskapsaktører var vanskelig å få til, sa Kvarnerås.
 
Kvarnerås fortalte også at det er viktig at brukerne skal få være med å påvirke utviklingen av Rakel videre.
 
- Vi ønsker også å ta bruk TEDS i Rakel, i likhet med hva dere planlegger i Norge. Her kan vi lære av dere, avsluttet Kvarnerås.
 
Fornøyd arrangør
- Vi er fornøyd med både oppmøtet og gjennomføringen og takker bidragsyterne for svært nyttige foredrag, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Ellingsen som hadde ansvaret for arrangementet.
 
Last ned alle presentasjonene fra frokostmøtet

Tor Helge Lyngstøl
 Jostein Hesthammer
 Svein Nørve og Bjørn Langrud
 Stefan Kvarnerås