Staten dekker de frivilliges Nødnett-kostnader

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Staten dekker de frivilliges Nødnett-kostnader

I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslår regjeringen at staten skal ta på seg kostnadene for installering og drift av Nødnett for frivillige nød- og beredskapsorganisasjoner. – Dette øker samfunnsnytten av Nødnett, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.
  • Flere frivillige organisasjoner har deltatt som prøvebrukere av Nødnett i et forsøksprosjekt. Blant annet ble Nødnett brukt av Røde Kors under ski-VM i Oslo i 2011.

  • – Nødnett vil gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å koordinere sin egen innsats og å samarbeide med andre aktører under større hendelser, sier DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl.

Dersom dette blir vedtatt av Stortinget, innebærer det at frivillige nød- og beredskapsaktører skal kunne knytte seg til og bruke Nødnett uten at det koster dem noe. Det betyr at Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps nå vil få beholde det Nødnettutstyret de har prøvd ut. DNK vil i tillegg sette i gang prosessen med å skaffe flere Nødnettradioer til de frivillige organisasjonene.

– De frivillige organisasjonene gjør en viktig innsats for samfunnet med begrensede ressurser, og mange av disse har varslet at de ikke kan ta i bruk Nødnett uten en slik form for støtte. Dette vedtaket innebærer at økonomi ikke lenger er et hinder for økt samfunnsnytte av Nødnett. Flere brukere gir økt trygghet til hele samfunnet, sier Lyngstøl.

Det blir lettere å samarbeide under større hendelser

Nødnett er en av de største investeringene i samfunnssikkerhet som er gjennomført i Norge, og det har vært et klart ønske at alle aktører med en definert nød- og beredskapsrolle skal kunne benytte seg av tjenesten.

– Det er svært gledelig at flere får muligheten til å ta del i de fremskrittene som Nødnett innebærer for nødkommunikasjon i Norge. Nødnett vil gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å koordinere sin egen innsats og å samarbeide med andre aktører under større hendelser, sier Lyngstøl.

Klarlegger kriteriene

Direktoratet for nødkommunikasjon er i ferd med å klarlegge kriteriene for hvilke aktører som skal få tilgang til å bruke Nødnett i fremtiden.  Etter hvert som flere organisasjoner knytter seg til Nødnett vil gjeldende sambandsreglement bli tilpasset også de nye brukerne og gode rutiner for samarbeid under større kriser vil bli etablert.

– Når flere aktører skal samarbeide og kommunisere på tvers av organisatoriske grenser er det viktig å ha klare grenser for hvem som skal kunne snakke med hvem og i hvilke situasjoner. Dette er særlig viktig under store hendelser, da korrekt sambandsbruk er en forutsetning for effektiv kommunikasjon. Dette blir en viktig jobb i forvaltningen av Nødnett i tiden fremover, sier Lyngstøl.

Positive erfaringer med frivillige i Nødnett

Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har allerede hatt Nødnettradioer til utprøving siden våren 2011, med svært positive tilbakemeldinger. Det startet med at Røde Kors Hjelpekorps fikk låne radioterminaler til bruk under Ski-VM i Holmenkollen.

Også Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps har vært med på prøveordningen. Foruten Ski-VM, har de frivillige brukt Nødnett aktivt blant annet 22. juli 2011, ved minnemarkeringene i etterkant, og i mange søk etter savnede personer.

Veien videre

Utrullingen av Nødnettutstyr for de frivillige deltagere i redningstjenesten vil foregå i to trinn: Først vil Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps umiddelbart og få beholde det Nødnettutstyret de har hatt til låns. Det dreier seg om ca. 140 bærbare radioer i første byggetrinn.

Deretter vil Direktoratet for nødkommunikasjon innlede en prosess for å anskaffe flere Nødnettradioer til fordeling blant de frivillige organisasjoner som deltar i redningstjenesten i resten av landet.