DSB vil styrke 110-sentralene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSB vil styrke 110-sentralene

DSB, som er nasjonal brannfaglig myndighet, foreslår endringer i strukturen for branns nødmeldesentraler, og legger frem en skisse til et nytt 110-kart for Norge.
  • Fra en arbeidsplass ved en av branns 110-sentraler. Foto: Gunnel Helmers/DNK

Forslagene til endringer er tuftet på brannfaglige vurderinger og viktige læringspunkter etter 22.07-kommisjonenes rapport. 

Teknisk sett vil Nødnett kunne brukes både med mange små sentraler og i en situasjon der man velger færre og større sentraler. 
 - Større sentraler vil imidlertid gi en mer robust løsning. Det blir mindre avhengighet av enkeltpersoner og enklere å skalere opp ved behov. At det er mulig å endre strukturen uten store endringer i nettet, er en av styrkene ved Nødnett, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). 

DNK mener det skal være mulig å tilpasse prosjektplanene/leveransen for Nødnett til resten av fastlands-Norge til den strukturen som DSB nå foreslår, dersom man treffer beslutningene raskt. 

Større sentraler vil gi endringer i kostnadene for kommunene. Det er imidlertid for tidlig å si akkurat hvor store endringene vil bli.
 - Stortinget har forutsatt at brukerbetalingsordningen for Nødnett blir gjennomgått etter at man har fått mer erfaring fra bruk av nettet. En slik gjennomgang er planlagt startet opp i løpet av 2013, sierTor Helge Lyngstøl.