Årets andre fagdag om samvirke over Nødnett gjennomført

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Årets andre fagdag om samvirke over Nødnett gjennomført

Over 70 deltagere fra ulike nød- og beredskapsaktører i Finnmark politidistrikt var samlet i Kirkenes for årets andre fagdag, onsdag 15. mai.
  • Over 70 deltagere deltok på fagdagen i Kirkenes, hvor samhandling og erfaringsutveksling sto i fokus.

Hensikten med dagen var å fokusere på samhandling i politidistriktet generelt, og samvirke i Nødnett spesielt.

Fagdagen i Kirkenes hadde samme format og innlegg som tilsvarende samling i Ski tidligere i år. Det er viktig at Norges nød- og beredskapsaktører har felles forståelse av felles sambandsreglement og samhandlingsprosedyrer, og at det er bevissthet omkring bruk av Nødnett, kapasitet i Nødnett og forbedringsmuligheter for samarbeid. Disse temaene ble belyst av Nødetatenes operasjonssentraler, FORF, HRS og DSB.

Fagdagene er viktige for å sikre informasjonsflyt til brukerne, men fungerer også som møteplasser hvor kunnskapsdeling mellom nød- og beredskapsaktørene står sentralt. Finnmark er et stort distrikt med sømløst samband i hele fylket, og deltagerne hadde glede av god erfaringsutveksling.

Fagdagen ble arrangert av DSB i samarbeid med 110, 112 og 113 i Finnmark politidistrikt.

Neste fagdag holdes på Sola for Sør-Vest politidistrikt 7. juni. Ytterligere fagdager er under planlegging. Se nødnett.no for informasjon om kommende fagdager for distrikt Sør-Vest, Sør-Øst, Vest, Trøndelag, Troms og Oslo.