Årets første fagdag om Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Årets første fagdag om Nødnett gjennomført

Tirsdag 30. april ble årets første fagdag om Nødnett gjennomført i Ski. Her samlet over 90 deltagere fra ulike nød- og beredskapsaktører i Øst politidistrikt seg for å fokusere på samvirke i Nødnett.

En av målsetningene med Nødnett var å forbedre kommunikasjonen internt og på tvers av nød- og beredskapsaktører som samarbeider under hendelser. Formålet med fagdagen i Ski var å samle alle nødnettbrukere i Øst politidistrikt for å sette fokus på samvirke og samarbeid mellom aktørene på Nødnett, og for å jobbe videre med stadig utvikling av dette samarbeidet.

Noen av temaene på samlingen var felles sambandsreglement og samhandlingsprosedyrer. Nødetatenes operasjonssentraler, FORF, Norsk luftambulanse og HRS holdt innlegg om hvordan de bruker Nødnett og hvilke forbedringsmuligheter de ser for samarbeid.

HRS sa i sin presentasjon at Nødnett innebar en liten revolusjon for redningstjenesten da det ble innført, men at det nå er tid for å se på hvordan talegrupper og rutiner fungerer for å oppnå best mulig bruk av nettet.

DSB presenterte opplæring og e-læringsprogram for Nødnett, og informerte om kapasitet i Nødnett og mer spesifikt om nødnettkapasiteten i Øst politidistrikt.

Det ble mange gode diskusjoner i pausene, og temaene for samlingen ble godt mottatt blant deltagerne. Samlingen ble en god møteplass hvor deltagerne kunne opprette og utvikle dialog omkring behov, bruk og erfaringer. Dette er svært verdifullt for samhandlingen i politidistriktet, og for samvirke i Nødnett generelt.

Fagdagen ble arrangert i samarbeid med 110, 112 og 113 Øst.

Flere fagdager er under planlegging. Se nødnett.no for informasjon om kommende fagdager.