BKK Nett tar i bruk Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

BKK Nett tar i bruk Nødnett

BKK signerte nylig en samarbeidsavtale med DSB, og la seg dermed i rekken av kraftselskaper som benytter Nødnett i sitt arbeid som viktige beredskapsaktører.
  • BKK og DSB signerte nylig en samarbeidsavtale. BKK Nett, BKK Produksjon og BKK Varme vil benytte Nødnett som sine sambandsløsninger. Foto: DSB

  • Petter Anton Sandøy, divisjonssjef i BKK Nett, og Nina Myren, seksjonssjef i DBS, signerte avtalen. BKK får dermed et sikkert driftsradiosamband til å løse sine oppgaver effektivt. Foto: DSB

Et samspill som gir økt beredskap

I forbindelse med at Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett tok i bruk Nødnett som driftsradiosamband i 2016, ble det gjort målrettede felles tiltak og investeringer for å øke nødstrøm på utvalgte basestasjoner. Denne typen samarbeid forbedrer totalberedskapen og gjør at statens investeringer får enda bedre utnyttelse. Nina Myren, seksjonssjef i DSB, har god erfaring med kraftselskaper som samarbeidspartnere og opplever dem som svært profesjonelle beredskapsaktører.

-Denne typen samarbeid har fungert veldig godt, og samspill på tvers av sektorer er av stor betydning for nødstilte og brukere lokalt. Til syvende og sist vil det også tjene storsamfunnet og gjøre at Nødnett blir bedre for alle, understreker Myren.

Behov for et driftssikkert samband

Energi- og infrastrukturselskapet BKK fokuserer på å være pålitelige og offensive i sitt samfunnsansvar, og er avhengig av et sikkert driftsradiosamband for å løse sine oppgaver effektivt. Ved å bruke Nødnett vil de få solid dekning og en robust kommunikasjonskanal. Videre vil samarbeidet sikre deres kunders interesser, forbedre sikkerheten for personell som er avhengig av pålitelig kommunikasjon, og ikke minst gi et enda mer robust Nødnett.

Sommeren 2018 besluttet BKK Nett at Nødnett skulle tas i bruk som driftsradiosamband. Like etter valgte også BKK Produksjon og BKK Varme å benytte Nødnett som sine sambandsløsninger.

Kort tid etter at Nødnett ble tatt i bruk i desember 2018, gjennomførte BKK Nett en fellesøvelse med Bergen Brannvesen der kommunikasjon i Nødnett og samhandling utover organisatoriske grenser sto sentralt.  - Å kunne bruke Nødnett i kommunikasjon med egne krefter og det lokale brannvesenet, samt å ha mulighet til å kommunisere med kriseledelsen i kommunen, viste verdien Nødnett har med tanke på å løse krevende situasjoner, forteller Petter Anton Sandøy, divisjonssjef i BKK Nett.

Her viser Sandøy til at Nødnett er et verktøy for intern kommunikasjon i daglig virke, men at forskjellige, forhåndsdefinerte talegrupper muliggjør kommunikasjon mellom organisasjoner og brukergrupper under øvelser og ved større hendelser.

-Nødnett ser ikke grenser mellom de forskjellige aktørene, men gjør samhandling i beredskapsmiljøet mulig. Det er viktig for samfunnssikkerheten at aktører som BKK tar i bruk Nødnett, sier Myren

BKK Nett, BKK Produksjon og BKK Varme tar i bruk om lag 130 Nødnett-terminaler.

Kraftselskaper er verdiskapende bidragsytere i Nødnett

I felleskap med DSB har også BKK Nett investert i robusthetsøkende tiltak i Nødnett. Det forpliktende samarbeidet mellom kraftselskapene og DSB har så langt resultert i oppgradert nødstrømkapasitet i 300 av Nødnetts basestasjoner og et tettere driftssamarbeid. Dette styrker sambandets robusthet og tilgjengelighet – og kommer alle brukere til gode.

Samarbeid med kraftselskaper har lenge vært et satsningsområde for DSB. I dag har nesten 50 kraftselskaper tatt i bruk Nødnett, 18 av disse bruker Nødnett som driftsradiosamband. DSB er innstilt på å videreføre samarbeidet med aktører fra kraftbransjen også i de kommende årene.