Fokus på samvirke i Sør-Vest

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fokus på samvirke i Sør-Vest

Vårens siste fagdag for samvirke over Nødnett er vel gjennomført, denne gangen for Sør-Vest politidistrikt. Fagdagen ble holdt på Sola i Stavanger fredag 7. juni.
  • Det var svært godt oppmøte på årets tredje fagdag. Samlingen ble arrangert av DSB i samarbeid med 110, 112 og 113 i Sør-Vest politidistrikt.

Med nesten 100 påmeldte fra forskjellige nød- og beredskapsaktører ble det en samling med både godt oppmøte og engasjement. Hensikten med arrangementet var å motivere til samvirke, og å gi deltagerne en møteplass hvor de kunne dele erfaringer. Flere aktører bidro med å dele sine perspektiver, rutiner og læringspunkter i plenum.

Politidirektoratet, ved Reidar Selmer, fokuserte på felles sambandsreglement i Nødnett. Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring, øving og i operativ forståelse: "Vi må ha felles opplæring og felles forståelse, og vi må være i forkant av hendelsen og vite hvor vi skal møtes. Det er derfor viktig at vi gjør oss kjente med de forskjellige brukerne i vårt distrikt. Ta kontakt med de dere ser som naturlige samarbeidspartnere", oppfordret Selmer.

Videre holdt DSB, HRS og nødetatene innlegg. Felles for disse bidragene var fokus på samband, hensiktsmessig utnyttelse av Nødnett, viktigheten av å etablere felles situasjonsforståelse og, som understreket av nødetatene; "kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon". Utfordringer som økt turisme på Trolltunga og hendelser som skogbrannen i Sokndal ble brukt for å eksemplifisere bruk av Nødnett og viktigheten av samvirke i distriktet.

Rolf Bergheim, som holdt innlegg på vegne av FORF, kunne bekrefte at samarbeidet med andre aktører fungerer veldig godt og at det er stadige forbedringer. FORFs medlemsorganisasjoner er avhengige av Nødnett på lik linje som andre aktører, og også de opplever at ressursene brukes bedre og bedre.

I sitt innlegg viste Bergheim også til et forbedringspotensiale hva gjelder vedlikehold av kompetanse, opplæring og planverk. Han mener dette er utfordrende fordi "Nødnett virker for godt", og at de derfor sjeldent blir tvunget til å opprettholde kompetanse på alternative funksjonaliteter. DSB fulgte opp dette punktet med å oppfordre til opplæring i drift og spesialfunksjoner og til å gjennomføre øvelser. Les mer opp kurs og opplæring i Nødnett ved å følge linken, og følg med på nødnett.no for informasjon om e-læringskurs.

Fagdagen ble arrangert av DSB i samarbeid med 110, 112 og 113 i Sør-Vest politidistrikt. Ny runde med fagdager startes opp i høst. Neste fagdag holdes i Kongsberg for Sør-Øst politidistrikt 5. september. Ytterligere fagdager er under planlegging. Se nødnett.no for informasjon om kommende fagdager for distrikt Vest, Trøndelag, Troms og Oslo.