Frokostmøte om fremtidens Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Frokostmøte om fremtidens Nødnett - påmeldingen er åpnet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom) samarbeider om å utrede en fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon med utgangspunkt i kommersielle mobilnett. En konseptvalgutredning skal ferdigstilles innen 1. juni 2020.

Vi jobber med å utarbeide et spennende program som tar for seg problemstillinger knyttet til fremtidens Nødnett:

Hvor viktig er dagens Nødnett for nød- og beredskapsaktørenes innsats for å verne om liv og verdier? Hva må til for at de kommersielle nettene skal kunne bære fremtidens Nødnett-tjenester? Samfunnet er helt avhengig av høy tilgjengelighet i mobilnettene – hvordan får vi til det?

På programmet står blant annet Olav Lysne (Simula), Heidi Kvalvåg (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og representanter fra Nkom og DSB.

Christian Strand, programleder i NRK, er konferansier og vil lose oss gjennom en interessant formiddag.

Velkommen til frokostmøte!

Tid: Mandag 25. november kl. 08:00 - 11:15. Frokostservering fra kl. 08:00. Programmet begynner kl. 08:30
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29. Møterom Wergeland

Deltagelse er gratis og påmeldingen er åpen for alle. Det er begrenset antall plasser.

Påmeldingen er nå stengt.