Gode diskusjoner på fagdag i Agder

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Gode diskusjoner på fagdag i Agder

Over 60 deltakere deltok tirsdag 30. oktober på fagdag om samvirke over Nødnett i Kristiansand. Deltakerne representerte 30 ulike nød- og beredskapsaktører i Agder politidistrikt.

Formålet med fagdager om samvirke over Nødnett er å etablere en møteplass for lokale samvirkeaktører i politidistriktet. Samtidig får deltakerne informasjon om endringer i talegruppestruktur og ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett. Fagdagen i Kristiansand ble arrangert i samarbeid med 110, 112 og 113 i Agder.

Det ble avholdt en rekke innlegg under fagdagen. Politidirektoratet informerte om ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett. Representanter fra nødetatene snakket om deres forventninger til lokalt samvirke i Agder. Representanter fra Hovedredningssentralen Sør-Norge og FORF delte også sine erfaringer med bruk av Nødnett. DSB informerte under fagdagen om hvilke aktører som bruker Nødnett i Agder, kapasitet i Nødnett, og kurs og opplæring.  

-Under innleggene og i diskusjoner under dagen var det mye fokus på viktigheten av opplæring og øvelse for å sikre at man tar ut de gevinstene som finnes i Nødnett, forteller Øyvind H. Karlsen, enhetsleder i DSB. –Viktigheten av sambandsledelse og –planlegging var også noe som fikk mye fokus, sier han.

-Vi håper dagen kan være til inspirasjon slik at deltakerne fremover samarbeider tettere og kanskje avtaler øvelser på tvers av organisasjonene, avslutter Øyvind.

22. november vil det avholdes fagdag i Møre og Romsdal. Det planlegges ytterligere fagdager i 2019, informasjon om tid og sted for disse vil bli lagt ut på nødnett.no.

Presentasjoner fra fagdagen, finnes vedlagt denne saken.