Lokale utfall i Agder

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Lokale utfall i Agder

- Vi har forståelse for at det oppleves vanskelig for brukere av Nødnett når det er dekningsproblemer, sier avdelingsdirektør i DSB Sigurd Heier.

Utfall i Nødnett i Agder de siste to dagene skyldes en kombinasjon av strømbrudd og brudd på leide transmisjonslinjer.

− Det ikke er mulig å realisere et nett med 100 prosent oppetid. Nødnett er, i likhet med andre mobilnett, avhengig av vanlige telelinjer og strømlinjer. Langvarige strømutfall vil også ramme Nødnett, selv om Nødnett både har mer nødstrøm enn andre nett og doble linjer til alle basestasjoner, forklarer Heier.

Feil i Nødnett blir rettet så raskt det lar seg gjøre, men det kan være tidkrevende å rette feil etter så omfattende strømbrudd som det har vært i Agder i helgen. Nødetatene får fortløpende informasjon om status i Nødnett og har rutiner for å ta i bruk reserveløsninger når det er behov for det.

Erfaring fra tidligere uvær

- Vi har høstet mye erfaring fra tidligere uvær både i Agder og andre steder i landet. Vi jobber kontinuerlig med å øke robustheten i Nødnett innenfor tilgjengelige rammer, sier Heier.

Det siste året er det gjennomført flere forbedringer i Nødnett infrastruktur for å redusere risiko for utfall. Blant annet forbedringer i transmisjonsnettet, mer robuste aggregater på basestasjoner uten fast strømtilførsel og økt nødstrøm på en rekke basestasjoner i samarbeid med kraftbransjen.

På det meste var 26 av de 163 Nødnett-basestasjonene i Agder-fylkene utilgjengelige på grunn av strøm- eller transmisjonsbrudd. Søndag morgen var det 5 basestasjoner i Nødnett som ikke var tilgjengelig, 3 av disse i Lyngdal kommune.