Nødnett-fagdag i Nordland

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-fagdag i Nordland

Over 60 deltakere deltok på fagdag om samvirke over Nødnett i Bodø, mandag 15. oktober. Deltakerne representerte 26 ulike nød- og beredskapsaktører i Nordland politidistrikt.

Fagdagen ble arrangert i samarbeid med 110, 112 og 113 i Nordland. Formålet med fagdagen var å etablere en møteplass for lokale samvirkeaktører i politidistriktet, og samtidig informere brukerne om endringer i talegruppestruktur og ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett.

Under dagen fikk deltakerne overvære en rekke innlegg. Politidirektoratet informerte om ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett. Representanter fra nødetatene snakket om deres forventninger til lokalt samvirke i Nordland. Representanter fra Hovedredningssentralen Nord-Norge og FORF delte også sine erfaringer med bruk av Nødnett. DSB informerte under fagdagen om hvilke aktører som bruker Nødnett i Nordland, kapasitet i Nødnett, og kurs og opplæring.  

-Under innleggene fra brukerne var det mye fokus på samvirkegevinstene de ulike aktørene har oppnådd ved å ta i bruk Nødnett, forteller Øyvind H. Karlsen, enhetsleder i DSB. –Samtidig ble viktigheten av opplæring, øvelser og kjennskap til sambandsreglement understreket, sier han.

-Vi håper deltakerne fant dagen nyttig, og at de fremover har fokus på samvirke med andre aktører i deres bruk av Nødnett, avslutter Øyvind.

30. oktober avholdes det fagdag i Agder politidistrikt, og 22. november vil avholdes fagdag i Møre og Romsdal. Det planlegges ytterligere fagdager i 2019, informasjon om tid og sted for disse vil bli lagt ut på nødnett.no.

Presentasjoner fra fagdagen, finnes vedlagt denne saken.