Nødnett fungerte godt under skogbrannene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett fungerte godt under skogbrannene

Våren og sommeren 2018 var preget av ekstrem tørke og skogbrannfare, samt en rekke skogbranner i store deler av landet.

-Innsatsen fra beredskapsaktørene i sommer var enorm, og vi er glade for at Nødnett kunne være et verktøy som støttet opp om denne innsatsen og sørget for at mannskaper fikk kommunisert under krevende operativt arbeid, sier avdelingsdirektør i DSB, Sigurd Heier.

Bruken av Nødnett var høy, spesielt i dagene med store skogbranner. Antallet samtaler i Nødnett i juli var høyere enn noen andre måneder så langt i 2018. Vanligvis pleier antallet samtaler i sommermånedene å være lavere enn de resterende månedene i året, først og fremst på grunn av ferieavvikling.

Det oppstod ingen skader på Nødnetts infrastruktur som følge av skogbranner, og tilbakemeldingene fra brukerne er i hovedsak positive.

–Selv om Nødnett i hovedsak har fungert godt, ser vi at brukerne rapporterer om enkelte utfordringer, forteller Sigurd Heier. –Ut fra tilbakemeldingene ser vi at det er viktig at brukerne er enda bedre kjent med sambandsreglement og talegruppestruktur for å sørge for at aktørene finner hverandre. Dette skal vi følge opp i det videre.

Sverige opplevde også ekstrem tørke og skogbrannfare i sommer, med tilhørende store skogbranner. Nød- og beredskapsaktører fra Norge har bidratt i innsatser i Sverige, og gjennom tjenesten grenseoverskridende kommunikasjon kunne norske mannskaper kommunisere hjem til Norge og med svenske kollegaer via deres Nødnett-radioterminaler.

Erfaringene fra bruk av Nødnett i sommer er samlet i en erfaringsrapport som kan leses i vedlegg til denne saken.