Nødnett-utfall i Geiranger

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-utfall i Geiranger

Stranda kommune opplevde utfall i Nødnett 14.-15. januar. Hovedårsaken til utfallene var brudd på leide transmisjonslinjer.
  • Trefall på linje var en av årsakene til Nødnett-utfall i Stranda kommune(illustrasjonsfoto)

- I Geiranger var Nødnett utilgjengelig store deler av 14. januar, mens det i Hellesylt var nedetid i Nødnett fra ettermiddagen 14. januar til kvelden dagen etter. Totalt var fire basestasjoner, som er koblet sammen i en ring, utilgjengelig disse dagene, forklarer avdelingsdirektør for nød- og beredskapskommunikasjon i DSB, Sigurd Heier. 

Hovedårsaken til utfallene var brudd/feil på to leide transmisjonslinjer hos Telenor. Dobbel feil medførte at begge hovedveiene inn til ringen med Nødnett-basestasjoner gikk ned. Telenor har oppgitt til DSB at én transmisjonslinje ble brutt på grunn av trefall på to steder. Den andre transmisjonslinjen gikk ifølge Telenor ned som følge av en teknisk feil. Det var omfattende problemer i området som følge av dårlig vær og trefall. Lokalisering av feil og påfølgende feilretting var tidkrevende. Basestasjonene i Nødnett ble tilgjengelig fortløpende etter at feil ble utbedret. 

Nødnett er bygd med forutsetningen om å i størst mulig grad benytte eksisterende infrastruktur som transmisjonslinjer. Langvarig strømbrudd og brudd på leide transmisjonslinjer vil også kunne medføre utfall i Nødnett. 

Det var tilstrekkelig med nødstrøm på Nødnett basestasjonene i Geiranger, Hellesylt og Geirangerfjorden under hendelsen.

- Det var en rekke uheldige omstendigheter som inntraff i samme periode. Vi hadde i forkant av hendelsen problemer med en basestasjon på Dalsnibba som gjorde Nødnett i området mer sårbart enn det vanligvis er. Vi ser nå på flere tiltak for å unngå at en liknende situasjon skjer igjen, forklarer Heier.

Basestasjonen på Dalsnibba er uten fast strømtilførsel og drives av dieselaggregat og brenselcelle. Det oppsto en feil tilknyttet overføring av diesel mellom to tanker. Det var flere forsøk på å fly opp for å fylle opp tanken igjen, men helikopteret ble forhindret av værsituasjonen. Basestasjonen fungerte som normalt fra og med 21. januar 2019.

- Utfallet i Nødnett i Geiranger-området kunne vært redusert noe i antall timer hvis ringen hadde vært redundant da feil på Telenor-linjene inntraff 14. januar, men med to uavhengige brudd på disse transmisjonslinjene ville ikke de øvrige basestasjonene unngått å gå ned selv med en redundant ring, forklarer Heier.

Nødetatenes operasjonssentraler fikk fortløpende informasjon om status i nettet. DSB har ikke mottatt meldinger om større hendelser som ikke ble løst tilfredsstillende på grunn av utfallet i Nødnett.

Nødnett har funksjonalitet som gjør at brukerne har mulighet til å kommunisere lokalt selv om det er utfall i området.

- Etatene ser ut til å ha håndtert hendelser på en utmerket måte og enkelte har fortalt oss at de benyttet direktemodus for å kommunisere i Nødnett, sier Heier.