Nye muligheter for samvirke

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett gir nye mulighter for samvirke mellom norsk og svensk ambulansetjeneste

Daglig håndteres pasienttrafikk langs, og på tvers av den norsk-svenske grensen. Nå tar ambulansetjenestene i begge land i bruk muligheten for grenseoverskridende kommunikasjon for å forenkle og forsterke samarbeidet.
  • En bussulykke på E14 var utgangspunket for øvelsen i 2016 hvor tjenesten ble demonstrert. Foto: Thomas Henrikson

-Det at ambulansetjenesten nå kan kommunisere med sine svenske kolleger over Nødnett letter samarbeidet og bidrar til økt beredskap i grenseområdene forteller Cecilie Daae, direktør i DSB. -Det er mange muligheter i Nødnett og det er viktig at vi utnytter det fullt ut for å få mest mulig igjen for investeringen som er gjort, sier Daae.  

 

Som de to første landene i verden har Norge og Sverige laget bro mellom sine nasjonale nødnett. Det er dette som gjør det mulig for nødetatene i begge land å samvirke i felles talegrupper og ved innsats i nabolandet.  I Norge harDSB hatt ansvaret for å etablere grenseoverskridende kommunikasjon over Nødnett. Dette ble demonstrert ved en større internasjonal øvelse i Trøndelag i november 2016, og tjenesten Bruk i Sverige ble lansert for brukerne i mars 2017.

 

-Vi er stolte over å kunne tilby denne tjenesten som forenkler samarbeidet for nød- og beredskapsaktører, og er glade for at helsetjenesten i begge land gjennom felles innsats har utarbeidet prosedyrer som gjør det mulig for dem å ta tjenesten i bruk, sier Daae.

 

Helsedirektoratet och Socialstyrelsen i Sverige markerer i dag, den 1. Februar, at ambulansetjenesten i begge land nå bruker grenseoverskridende kommunikasjon. For anledningen ble det gjennomført en gruppesamtale i en felles norsk-svensk talegruppe med deltakere fra både norske og svenske brukere i grenseområdene.

Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets hjemmeside.