Samarbeid på tvers av koronastengte grenser

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Samarbeid på tvers av koronastengte grenser

Til tross for koronastengte grenser fungerer samarbeidet på tvers av norske/svenskegrensen som det skal.
  • Ved behov kan norske og svenske aktører kobles sammen i felles talegrupper. Foto: Johan Szymanski/ @JohanSzymanski. (Bildet er hentet fra Twitter.)

Om det skulle være noen tvil: Grenseoverskridende samarbeid og kommunikasjon er fortsatt inntakt. Det viste norske og svenske brannmannskaper da det begynte å brenne i en kompressor til borerigg vest for Idre i Sverige. Idre er ett tettsted i Dalarna, som ligger i underkant av 40 km fra grensen til Innlandet i Norge.

Norske brannmannskaper bisto svenskene i slukningsarbeidet. Koordinasjon av ressursene og kommunikasjon mellom mannskapene gikk over Nødnett/Rakel.

Les mer om samarbeid over landegrensene her.