Samhandling i fokus på fagdag i Møre og Romsdal

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Samhandling i fokus på fagdag i Møre og Romsdal

Rundt 70 deltakere deltok torsdag 22.november på fagdag om samvirke over Nødnett i Ålesund. Deltakerne representerte nær 30 ulike nød- og beredskapsaktører i Møre og Romsdal politidistrikt.

-Etter at Nødnett ble landsdekkende i 2015 har en rekke nye beredskapsaktører tatt i bruk Nødnett. Ved å arrangere fagdager ønsker vi i DSB å etablere en møteplass for nød- og beredskapsaktører som bruker Nødnett i det enkelte politidistrikt, forteller Matilde B. Megård, kundekontakt i DSB.

-En av de viktigste gevinstene med innføring av Nødnett har vært at nød- beredskapsaktører enklere kan samvirke på sambandet under en hendelse. Brukerevaluering av Nødnett viser likevel at det fortsatt er mye å hente på å bruke felles talegrupper mellom nødetatene og andre aktører under en ulykke eller ved et søk, forteller Matilde. -Vi håper at fagdagen vil være til inspirasjon for deltakerne for videre samvirke, avslutter hun.

På fagdagen i Ålesund var det fokus på hvordan man kan bli enda bedre på å samhandle med hverandre i Nødnett. Representanter fra nødetatene snakket om deres bruk av Nødnett og samvirke i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen Sør-Norge, FORF og Heimevernet delte også sine erfaringer med bruk av Nødnett. DSB informerte om hvilke aktører som bruker Nødnett i politidistriktet, opplæring, samt hvordan kapasiteten i Nødnett er i Møre og Romsdal. Fagdagen ble arrangert i samarbeid med 110, 112 og 113 i Møre og Romsdal.

Det planlegges ytterligere fagdager i 2019, informasjon om tid og sted for disse vil bli lagt ut på nødnett.no.

Presentasjoner fra fagdagen, finnes vedlagt denne saken.