Slik bruker du sambandet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Slik bruker du sambandet

I disse tider er kommunikasjon essensielt for å løse små og store oppdrag/oppgaver. Felles sambandsreglement for Nødnett er et viktig dokument for en enhetlig bruk av Nødnett.

Sambandsreglementet skal sikre entydige og enhetlige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon ved intern og ekstern samhandling i Nødnett. Vi anbefaler alle brukere og brukerorganisasjoner å gjøre seg kjent med dokumentet. 

Sambandsreglementet består av følgende nivåer:

  • Nivå 1 - Felles sambandsreglement for Nødnett
  • Nivå 2 - Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett
  • Nødnett i bruk

Hvorfor sambandsreglement?

Nødetatene og andre beredskapsbrukere planlegger sine operative prosedyrer forankret i dette regelverket for å sikre høyere effektivitet og bedre kvalitet på deres tjenester. Målet med et felles sambandsreglement er at brukerne skal oppnå bedre koordinering og ressursutnyttelse, økt sikkerhet for personellet og økt tjenestespekter i de ulike etatene.

Sambandsreglement for organisajoner tilknyttet Nødnett

DSB har utarbeidet Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Reglementet regulerer brukerorganisasjonenes bruk av Nødnett. Dette reglementet gjelder ikke nødetatene. Den enkelte brukerorganisasjoner er selv ansvarlig for å utarbeide og oppdatere vedlegg til dette reglementet, samt å utarbeide lokale prosedyrer.

Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett finnes tilgjengelig nederst på denne siden. Her kan du lese mer om sambandsreglementet.