Temasamling om tjenesten "Bruk i Sverige" gjennomført

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Temasamling om tjenesten «Bruk i Sverige» gjennomført for brannvesen langs grensen

I mai arrangerer BRE og NBK tre temamøter om grenseoverskridende samarbeid for brann og redning ved bruk av Nødnett og Rakel.
  • Representanter fra norske og svenske redningstjenester diskuterte utfordringer og løsninger ved bruk av tjenesten "Bruk i Sverige", eller "ISI migrering Norge" som tjenesten kalles i Sverige.

  • DSB orienterte om tjenesten og fikk gode tilbakemeldinger etter arrangementet.

Fredag 3. mai ble den første samlingen arrangert på Politihøgskolen i Kongsvinger. De 31 deltagerne representerte grenseområdet fra vår sørligste grense og opp til grensen ved Sør-Trøndelag. Mannskap fra svenske og norske redningstjenester, SOS alarm i Gøteborg og Falun og 110-sentralene Øst og Innlandet var med.

Målet for samlingen var å gi opplæring i og informasjon om tjenesten «Bruk i Sverige», og å motivere det norske og svenske brannvesen til å ta i bruk løsningen med felles talegrupper mellom landene.

DSB og brann- og redningstjenesten i Strømstad og Halden orienterte om tjenesten og delte erfaringer fra piloten. Deltagerne fra Norge og Sverige arbeidet også sammen i grupper og diskuterte problemstillinger de må løse i grenseoverskridende samarbeid og ved bruk av felles talegrupper.

Arrangørene anser samlingen som meget vellykket og fikk mange gode tilbakemeldinger.

Neste samling dekker Midt-Norge og vil avholdes på Værnes 14. mai.

Den tredje og siste samlingen dekker den nordligste delen av vår felles grense og holdes i Bodø 22. mai.