Vellykket brukertest på grensen mot Finland

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Vellykket brukertest av grenseoverskridende kommunikasjon med Finland

13. og 14. juni var rundt 40 nød- og beredskapsaktører fra Finland og Norge samlet i finske Karigasniemi for å teste grenseoverskridende kommunikasjon mellom landene.
  • Brukerrepresentanter fra Finland og Norge for å teste grenseoverskridende kommunikasjon. Foto: Matis Wesin.

  • Finsk-norske talegrupper ble testet ut på begge sider av grensen. Foto: DSB.

DSB samarbeider med finske Erillisverkot om å sammenkoble de to landenes nødnett, Virve og Nødnett. I forrige uke var representanter fra brann- og redningstjenesten, helsetjenesten, politi, toll fra begge landene, samt den finske grensevakten samlet i Nord-Finland i to dager for å teste radioterminaler og grenseoverskridende kommunikasjon.

Aktørene hadde støtte av teknisk ekspertise fra DSB, Erillisverkot og driftsorganisasjonene som den første dagen testet og justerte parametere i terminalene ved behov. De fikk også demonstrert funksjonaliteten som grenseoverskridende kommunikasjon tilbyr. På forhånd var de nye FINO talegruppene programmert inn i radioterminalene av driftsorganisasjonene, og testbrukere var lagt inn i nabolandets nett.

Dag to var satt av til testscenario hvor sluttbrukerne spilte ut et enkelt scenario med grensekryssing og samvirke mellom aktørene. Her ble det blant annet sjekket at en Nødnett-bruker kunne samtale hjem til Nødnett via Virve i Finland og omvendt, samtidig som det ble testet ut at en radioterminal kobler seg opp mot sitt hjemmenett igjen når man er tilbake i landet. Aktørene kommuniserte også med aktuelle kontrollrom i nord.

 -Det er godt å se at det meste er på plass allerede ved første brukertest av sammenkoblingen, sier Atle Rørbakk, ansvarlig for brukertesting fra DSB sin side.

 I tillegg til at den kommende tjenesten grenseoverskridende kommunikasjon må virke teknisk, er det viktig at retningslinjer og prosedyrer for bruk etableres. Dette er etatene på begge siden av grensene allerede godt i gang med.

 -Samarbeidet med finnene er svært godt, og alle bidrar for at dette skal bli et godt verktøy som kommer befolkningen til gode, avslutter Atle.

 Grenseoverskridende kommunikasjon med Finland vil lanseres som en tjeneste i Nødnett høsten 2018.