Videreføring av Nødnetteffekten

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Videreføring av Nødnetteffekten

Førstkommende mandag arrangerer DSB frokostmøte om fremtidens Nødnett. Her skal vi se på hva vi har fått til, og vi tar med oss denne lærdommen når vi tenker fremover.
  • Samvirkeøvelse for nødetatene i Sør-Rogaland. Foto: Fredrik Naumann

Nødnetteffekten

Nødnetteffekten skal videreføres i fremtidens Nødnett, men hva betyr dette?

Nødnett bidrar til at ressursene kan styres bedre, at de finner hverandre og at de får et felles situasjonsbilde. Nødnett har bedret mulighetene til informasjonsdeling på både små og store oppdrag, i hverdag og i krise.

- Samarbeidslinjene har blitt tydeligere, og nød- og beredskapsarbeidene er slik best mulig rustet til å verne om liv og verdier. Dette er Nødnetteffekten, og denne effekten må ivaretas når fremtidens Nødnett etableres, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

Fremtidens Nødnett

I fremtiden vil Nødnett-tjenestene bli båret av de kommersielle mobilnettene. Det har ikke vært standardisert funksjonalitet for dette tidligere, men nye muligheter byr på utvidet funksjonalitet. For å eksemplifisere kan dette være tjenesten push-to-video, som gjør det mulig for involvert personell å dele videostrømmer fra et skadested.

DSB har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å utrede hvordan behovet for Nødnett-tjenester kan dekkes i fremtiden. Det gjennomføres nå en såkalt konseptvalgutredning, hvor DSB arbeider sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Flere sektorer og aktører er berørt, og deltar på ulike områder i utredningen. Utredningen skal finne det totalt sett beste kommunikasjonssystemet for landets beredskapsaktører i fremtiden.

Involvering av flere samfunnssektorer er nødvendig for å oppnå dette. Flere departementer, etater og organisasjoner må bidra. Arbeidsrutiner må tilpasses slik at man kan utnytte de mulighetene som skapes, og mobiloperatørene vil få et større ansvar enn de har i dag.

Frokostmøte om fremtidens Nødnett

På frokostmøtet mandag 25. november vil konseptvalgutredningen stå i fokus. DSB og Nkom vil informere om det pågående arbeidet, og bruker- og fagmiljøene kommer for å diskutere problemstillinger knyttet til videreutviklingen av dagens Nødnett-tjenester og videreføring av Nødnetteffekten.

Hvordan får vi til dette? Vi tar praten på frokostmøte om fremtidens Nødnett. Du kan følge med på direktestrømming fra Litteraturhuset fra kl. 08:30.