Nødnett Connect

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett Connect skal være en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere med utvalgte talegrupper i Nødnett via en sikret mobilapplikasjon.

Nødnett Connect er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom DSB/NBK og Motorola. Prosjektet vil teste tjenesten med utvalgte brukerorganisasjoner i løpet av vinteren/våren 2020.

Dersom du er en av testbrukerne kan du finne mer informasjon her.

Målet er at tjenesten skal bidra til økt utnyttelse av Nødnett gjennom nye samhandlingstjenester, utvidet bruk og flere tjenester. Den skal bidra til at DSB og Nødnetts brukere får kunnskap og erfaring knyttet til fremtidsrettet nød- og beredskapskommunikasjon.

Følg med på nodnett.no eller ta kontakt med din kontaktperson for Nødnett ved spørsmål.