Drift av kontrollrom

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Drift av kontrollrom

Det er bestemt at DSB skal levere driftsstøttetjenester til 110-sentralene. Abonnementet skal sikre brukerstøtte og teknisk drift på de til enhver tid produksjonssatte kontrollrom til 110- sentralene.
 • Nødetatenes driftsorganisasjoner ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgavene for blant annet kommunikasjonssentralløsningene til nødmeldesentralene. Foto: DNK

Abonnementet dekker krav definert i «Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig».

BDO skal:

 • Være et mottakssenter for alle typer henvendelser relatert til utstyr levert med nødnettsystemet

 • Motta og om mulig retter feil - eller videresende saken til rette instans, følge opp og avslutte saken i samråd med den som meldte inn saken

 • Drifte og vedlikeholde brukerutstyr som ICCS/Vision, antivirus, grensesnittet AFA og lydlogg, posisjonering, nettverksutstyr, SMS, E-post i kontrollrom

 • Feilretting, inkl. utrulling av oppdateringer og skifte av hardware

 • Vedlikehold for å minske risikoen for framtidige problem og feil. Brukeradministrasjon av hvem som har tilgang til ICCS/Vision

 • Sentralisert overvåkning av alarmer og ytelse på nødnettsutstyr og transmisjonslinjer for å bidra til å gi et stabilt og oppegående kontrollrom og stabil tilkobling til Nødnett

 • Kontinuerlig overvåkning av servere (oppetid, disk-kapasitet, ytelse), kommunikasjonsutstyr og transmisjonslinjer

 • Brukerstøtte til hovedkontakt

 • Oppfølging mot leverandører av brukerutstyr

 • Oppdatering av systemer, som kart og gazetter hvert kvartal. 

For flere detaljer og responstider se produktvilkårene under.