Innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett er bygget med økt signalstyrke i de 22 største byene og rundt samtlige brannstasjoner for å gi høy sannsynlighet for innendørsdekning.

Innendørsdekning avhenger av byggenes konstruksjon; struktur, fasade, bygningsmateriale og omfang, i tillegg vil avstand og retning til nærmeste basestasjon påvirke.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener at innendørsdekning prinsipielt sett skal oppnås ved hjelp av faste installasjoner utendørs og uten bruk av faste innendørsanlegg for Nødnett. For å opprettholde kvaliteten i nettet er det viktig å unngå unødvendig bruk av repeatere.

 

Erfaringer med radionettet inne i bygget eller spesifikke innendørsmålinger vil vise om dekningen er tilstrekkelig. 

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning