Helses innplassering av abonnement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Helses innplassering av abonnement

Oversikten under bildet viser innplasseringen i de ulike brukerkategoriene for helsetjenesten.
Brukerkategori Funksjon
Meget høy

 

Operatørplasser i AMK-sentraler

 

Operatørplasser i LV-sentraler

 

Operatørplasser i Akuttmottak

 

Operatørplasser tilknyttet HDO

 

Høy

 

Radioterminaler i ambulansetjenesten (bil-, båt- og luftambulanse)

 

Middels  
Lav

 

Radioterminaler i de frivillige organisasjonene medavtale omsuppleringstjeneste for helseforetakene.

 

Håndholdte radioterminaler i LV-sentraler.

 

Håndholdte radioterminaler for kommunenes fastleger og leger i vakt.

 

Radioterminaler for ledelse, administrativt- og teknisk personell.

 

Operatørplasser beregnet til opplæring hos HDO/KoKom.

 

Dataabonnement type 1 – stor datatrafikk

 

Meget lav

 

Reserve radioterminaler på AMK-sentraler

 

Reserve radioterminaler på LV-sentraler

 

Radioterminaler som benyttes hos HDO

 

Radioterminaler til opplæring hos KoKom

 

Dataabonnement type 2 – liten datatrafikk

 

Beredskap

 

Radioterminaler for beredskap