Kontakt DSB angående typegodkjenning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kontakt DSB angående typegodkjenning

Send forespørsel om typegodkjenning

En forespørsel om typegodkjenning kan sendes til DSB via post eller e-post:

E-post: typegodkjenning@dsb.no

Post: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, avdelingen for nød- og beredskapskommunikasjon, Postboks 2014, 3103 Tønsberg

Kontaktperson for typegodkjenning av terminaler: Tore Bergvill, telefon: +47 98215245

Kontaktperson for typegodkjenning av kontrollrom: Marianne Mo, telefon +47 90570711 

Vi ønsker at henvendelsen inneholder følgende opplysninger:

 • Søkerens kontaktdata
 • Hva slags utstyr eller programvare som søkes godkjent
 • Ønsket tidspunkt for eventuell test
 • Andre viktige opplysninger som krever forberedelser

Dersom søknaden gjelder kontrollrom må den også inneholde:

 • Detaljering av utstyr eller programvare som søkes godkjent
  • Systembeskrivelse av utstyret, maskinvare- og/eller programvareversjon(er) som skal godkjennes
  • Skisse over nettarkitektur og omgivelse for bruk av produktet og sikkerhetsmekanismer
  • Funksjonsbeskrivelse
  • Brukermanual
  • Grensesnittbeskrivelse (MCC7500 DCS, UNS, SDS, PD osv.)
  • Kommunikasjonsmodell ved maksimal belastning
 • Tidligere sertifiseringer
  • Mot Nødnett
  • Mot andre nett