Typegodkjenning av kontrollrom

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Typegodkjenning av kontrollrom

Alle linjetilknyttede kontrollromsløsninger og -applikasjoner med tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

Dette er viktig for en stabil og forutsigbar drift av Nødnett og dets tjenester.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kontrollerer hvilke linjetilknyttede kontrollrom og programvareversjoner som er tillatt benyttet i Nødnett. DSB ønsker et bredt utvalg av kontrollromsløsninger og applikasjoner for bruk i Nødnett, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med sine spesielle behov. 

Hvorfor typegodkjenning av kontrollrommene?

• Sikre at linjetilknyttet kontrollrom oppfyller tekniske minimumskrav for bruk i Nødnett

• Redusere risiko for brukerne

• Sikre at løsningen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer

• Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne

Krav knyttet til linjetilknyttet kontrollrom

DSBs minimumskrav til linjetilknyttet kontrollrom dekker kun basisfunksjonalitet for at løsningene og applikasjonene kan aksepteres for bruk i Nødnett. Andre og mer omfattende funksjonelle krav som konstruksjon, funksjoner, lydkvalitet m.m. må formidles fra bruker/innkjøper til leverandør. Slike krav er ikke DSBs ansvar.

I dokumentet nedenfor finner du mer informasjon om hvilke krav som stilles og hvordan typegodkjenningen gjennomføres.